___________________________________________________________________________________

USAID Kosovo Compete Activity - Deklarata Vjetore e Programit

Shtojca A - Vertetimet, Garancite dhe Deklaratat e Tjera te Ofertuesve - USAID Kosovo Compete Activity

Shtojca B - Shprehje e Interesit - USAID Kosovo Compete Activity

Shtojca C - Aplikimi i Plote per Grant - USAID Kosovo Compete Activity

Shtojca C - Formulari i Buxhetit per Aplikimin e Plote per Grante - USAID Kosovo Compete Activity