Register
X

Log in
X

Places
Company Name

KMY

Phone Number

Company Place

Tiranë

Menaxher per supermarket

Menaxher per supermarket

Information

Publish Date

03.09.2018

End Date

28.09.2018

Categories

Menaxher

Job Places

Tiranë

Job Description

Përshkrimi
Menaxher per supermarket

Detyrat
1. Plotëson kërkesat operacionale te dyqanit ben planifikimin dhe caktimin punonjësve; sipas rezultateve te punës,
2. Kujdeset per stafin me rekrutimin, përzgjedhjen, orientimin dhe trajnimin e punonjësve,
3. Ndjek rezultatet e punes te stafit ne dyqan duke i trajnuar, këshilluar, dhe disiplinuar punonjësit; planifikon, monitoron, vlerëson rezultatet e punës,
4. Menaxhon dhe motivon stafin e dyqanit qe te rrise shitjet ditore dhe te maksimizoje efikasitetin ne pune,
5. Identifikon kërkesat aktuale dhe të ardhshme të konsumatorëve duke krijuar marrëdhënie me klientët potencial dhe aktual,
6. Menaxhon dhe kontrollon stokun bashke me shefin e salles,
7. Perpilon raporte statistikore periodike per te analizuar nivelin e shitjeve sipas tendencave, preferencave, grupmoshave, etj., ne menyre qe te lehtesoje planifikimin, te parashikoje volumin e shitjeve ne te ardhmen dhe te maksimizoje perfitimet nga dyqani,
8. Ndjek me rigorozitet zbatimin e orarit te punes dhe te disiplines ne pune nga stafi,
9. Gjen dhe sugjeron forma praktike dhe krijuese per promocionin e dyqanit/mallit duke bashkepunuar ngushte me Departamentin e Marketingut,
10. Sugjeron/propozon tek eproret ide dhe iniciativa per permiresimin e biznesit.

Kualifikimet
Diplomë Universitare preferohet ne Menaxhim ose Finance,
2-3 vite përvojë pune ne nje pozicion te ngjashem,
Komunikues i fortë dhe aftësi ndërpersonale,
Aftesi te shkëlqyera ne zgjidhjen e problemeve
Personi energjik dhe dinamik,
I besueshem dhe vendimmarres,
I afte te menaxhoj punen dhe kohen ne flukse,
Njohuri të mira të paketës Microsoft (Word, Excel),
Preferohet gjinia femerore mosha mbi 30 vjec.

Shënime
Ju lutem dergoni CV-te tuaja ne adresen e emailit: info@kmy.al & drejtoriaeblerjeve@kmy.al

Advertising
Advertising
Facebook